Home » BE i kërkon vëmendje Kosovës për mbrojtjen e sinjalizuesve

BE i kërkon vëmendje Kosovës për mbrojtjen e sinjalizuesve

Raportin e Progresit për Kosovën nga Bashkimi Evropian kërkohet vëmendje e veçantë për sinjalizuesit raportojnë parregullsi nga institucionet publike apo private.

tre vende ndryshme BE përmend rëndësinë e mbrojtjes sinjalizuesve. kapitullin ku flet për luftimin e korrupsionit, Kosovës i kërkohet ndryshojë kornizën ligjore për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe hartojë legjislacion me standarde evropiane.

Po ashtu raport thuhet se korniza aktuale ligjore, respektivisht Ligji mbi Mbrojtjen e Informatorëve, nuk është ende përputhje me standardet ndërkombëtare

Duhet forcohen mekanizmat për mbrojtjen e sinjalizuesve si me ligj ashtu edhe praktikë”, thuhet raport.

pjesën ku BE flet për mbrojtjen e interesave financiare BE-së po ashtu përmendet nevoja e mbrojtjes sinjalizuesve raportojnë parregullsi, shkruan KosovaPress.

“Implementimi i politikave sinjalizuesve apo raportimit parregullsive, si masë për kontroll brendshëm, nuk është e përhapur”, thuhet raportin e progresit për Kosovën, e cila rangohet “fazë hershme” sa i përket luftës kundër korrupsionit por edhe shumë sfera tjera dhe duke mos shënuar progres kështu nga viti i kaluar sipas pasqyrës përgjithshme raportit.

Reklama