Home » In memoriam: Adem ( Musli ) Hidri ( 1958-2018 )

In memoriam: Adem ( Musli ) Hidri ( 1958-2018 )

Adem-Hidri-300x229 In memoriam: Adem ( Musli ) Hidri  ( 1958-2018 )Tri gjenarata shërbimin shëndetësor Ulqinit

Sot moshën gjashtëdhjetëvjeçare ndërroj jetë Adem ( Musli ) Hidri. I takonte familjes vjetër ulqinake e cila ka lënë gjurmë mëdha shërbimin shëndetësor Ulqinit. Fillimisht fillon punën hotelierinë e Ulqinit, por shpejti punësohet Shtëpinë e shëndetit si vozitës i ambulancës emergjencës e mandej një kohë gjatë ka qenë kryeshefi i repartit teknik. Ka dhënë kontribut mirëmbajtjen e automjeteve si edhe objektet e shtëpisë shëndetit , posaçërisht ndërtimin e maternitetit. Ishte edhe kryetari i organizatës sindikatit.
Ngushllimet tona dhe respekt për familjen Hidri.

 

Adem (Mehmet) Hidri
(1902-1957)
I lindur Ulqin vitin 1902.
Mundet thuhet se ka qenë ndër punëtorët parë shqiptarë shërbimin shëndetësor Ulqinit.
Ka punuar si infermier.
Gjithashtu është ndër punëtorët e parë luftë kundër malaries regjionin e Ulqinit .
Ka qenë ndihmësi i dr. Marko Popoviqit.
Punën e ndërpret vitin 1954, pas sëmundjes rëndë cerebro vaskulare.
Ulqinakëve vjetër u kujtohet ky person i cili gjithmonë ka pasur kohë për sëmurin. Ka punuar Stacionin Shëndetësor Ranë, afërsi ish hotelit “Galeb”, si edhe gjithë territorin e Komunës Ulqinit.
Ka vdekur vitin 1957.
Musli (Mehmet) Hidri
(1908-1980)
Adem-Hidri-300x229 In memoriam: Adem ( Musli ) Hidri  ( 1958-2018 )Ka qenë i lindur me 1908 vit Ulqin familje vjetër Ulqinake.
Është vozitësi i parë i ambulancës Ulqin.
periudhën pas Luftës II Botërore ka pasur automjetin e parë Ulqin.
fotografinë e sipërme është Musliu dhe vetura marke “Ford”, cilën e ka vozitur njëzet e pesë vjet. Kjo ka shërbyer për gjithë nevojat e qytetit.
vitin 1960 punësohet shëndetësi dhe deri pension vitin 1974 punon transportin e sëmurëve.
Musli Hidri nuk ka qenë vetëm vozitës, por shpeshherë edhe ndihmësi i mjekut.
Për arsye rrugëve vështira dhe gjata, disa herë i kanë ndodhur si gruaja shtatzëne lindë gjatë transportit, deri te Materniteti Cetinë ose Tivar.

Ismet ( Musli ) Hidri ( 1939)
vitet e gjashtëdhjeta ka qenë vozitësi i ambulancës Stacionin shëndetësor Ulqinit. atë kohë si mjekë tëi rinjë punojshin : Dtr. Simë Dobreci, Dr. Halit Buliqi, Dr. Ali Muharremi…
Një kohë gjatë gjendet Amerikë.

Gani Karamanaga

Reklama