Home » Cilës rrymë filozofie i përkiste Naim Frashëri?

Cilës rrymë filozofie i përkiste Naim Frashëri?

Naim Frashëri (1846 – 1900) megjithëse nuk ka shkruar traktate thjesht filozifike veprat e tij letrare dhe tekstet e ndryshme, e ka pasqyruar botëkuptimin e tij filozofik.

Naim Frashëri ishte një propagandist i flaktë i iluminizmit.

Filozofinë e kuptonte mënyrë anti-skolastike, si një dije mbi natyrën duhet t’i shërbejë njeriut, “bënetë zot i naturësë”, “zot i diturive” (siç shprehej). Frashëri e quante nevojën si një nga faktorët e shtyjnë njeriun njohë botën.

Megjithëkëtë, duke iu përmbajtur filozofisë tij bektashiane, ai pranonte senjë shpirt është mban gjallë dhe yjtë, dhe diellin dhe njerinë dhe gjithësinë”, se gjithësia dhe vetë njeriu, sipas tij, është shprehje dhe mishërim i Zotit mbi tokë.

Koncepti për Zotin te Naim Frashëri ka ngjyra theksuara panteiste, prandaj nuk ia errësonte mendimin dhe nuk e bënte skllav fanatizmit fetar.

b.m. / dita

Reklama

Lexo më shumë