Home » Lehtësohet punësimi i të huajve në Zvicër me “Vizën F”

Lehtësohet punësimi i të huajve në Zvicër me “Vizën F”

Statusi i qëndrimit përkohshëm i huajve Zvicër ose leja e njohur mirë si “Viza F”, duhej hiqej, duke u zëvendësuar nga një status i ri, i avancuar.

Kështu paku ishte kërkuar kohë parë nga Dhoma Nacionale e Parlamentit Zvicrës, njofton srf.ch.

Ndryshimin atëbotë e kishte mbështetur edhe Këshilli Federal (Qeveria) si dhe Bashkësia e Qyteteve Zvicrës.

Por, Dhoma e Kantoneve (senati) e këtij Parlamenti sot ka marrë një vendim kërkon mbetet me vjetrën sa i përket emërtimit statusit fjalë, transmeton albinfo.ch. Mirëpo, deputetët e kësaj dhome, me shumicë votash (36 pro, 5 kundër dhe 1 abstenim) kanë vendosur thelbi i statusit megjithatë ndryshojë, duke marrë masa bartësit e “Vizës F” kenë shumë qasje tregun e punës Zvicrës.
kjo mundësohet, nevojitet Këshilli Federal shqyrtojë mundësitë përkatëse atë drejtim.

Fitimi i ardhurave nga puna e bërë, është i arsyeshëm se sa marrja e ndihmave sociale, kanë argumentuar shumica e deputetëve.

Mbetet shqyrtohet lehtësimi i pengesave burokratike, si ndërrimi i kantonit banimit, rast gjetjes punës nga ana e bartësve këtij statusi.

huajt me status përkohshëm ose me “Vizë F” janë ata persona cilëve nuk u është njohur statusi i refugjatit, gjegjësisht nuk u është dhënë “Viza B”, transmeton albinfo.ch. Por këta persona gjithashtu nuk mund dëbohen vendin e prejardhjes për shkak gjendjes mbretëron atje, luftës ose konflikteve.

Reklama