Ky është pozicioni i duhur që duhet ta ketë bebi në mitër

Gjatë shtatzënisë bebja rritet vazhdimisht dhe deri fillim tremujorit tretë shtatzënisë mund mbajë çfarëdo pozite barkun e nënës. Rreth javës 32, bebja gati gjithmonë vendoset me kokë teposhtë gjuhën mjekësore quhet prezentim cefalik.

Nëse, vazhdon ketë kokën tek brinjët e shtatzënës (pra t’i ketë vithet pjesën e poshtme mitrës shtatzënës) kjo emërtohet popull “si bebe e kthyer mbrapsht”, kurse gjuhën mjekësore quhet prezentim me pelvik. Kjo asnjë mënyrë nuk do thotë se diçka nuk është rregull me beben tuaj!

Nëse bebja prezanton me pelvik kjo do thotë se nëse lindja do kryhet me rrugë vaginale, atëherë fillimisht do dalin vithet ose këmbët e bebes, kurse fund do lind koka. Zakonisht 97% rasteve duke filluar nga java e 37 bebja prezanton me kokë.

Nga ky 3% mbetet shumica janë prezantim me pelvik; shumë rrallë ndodhë bebja jetë e vendosur për gjëri, pra pjesa prezantuese është dora ose krahu – kjo gjuhën mjekësore quhet prezantim transversal.

Nëse bebja vazhdon prezantojë me pelvik edhe pas javës 37, atëherë gjasat janë shumë vogla pas kësaj jave kthehet me kokë teposhtë. Ajo, është shumë e madhe dhe nuk mund bëjë lëvizje aq mëdha dhe kthehet me kokë teposhtë (ndonëse teorikisht mund kthehet edhe disa orë para se lind, por kjo ndodhë jashtëzakonisht rrallë).

pv Ky është pozicioni i duhur që duhet ta ketë bebi në mitër

Nëse vazhdon prezantojë me pelvik, atëherë mjeku mund t’ju rekomandojë bëhet rrotullimi i jashtëm i bebes (ose i ashtuquajturi versioni i jashtëm cefalik). Versioni i jashtëm cefalik bëhet për ta kthyer beben me kokë teposhtë mënyrë bebja lindë me rrugë vaginale. Mjeku me dy duart ushtron presion nga jashtë kokën dhe pelvikun e bebes dhe përpiqet ta rrotullojë me kokë teposhtë.

Versioni i jashtëm cefalik është i suksesshëm 2/3 e rasteve nëse prezantimi është me pelvik, kurse nëse bebja është e vendosur mënyrë gjerësore (transversal) versioni është i suksesshëm mbi 95% rasteve. Versioni i jashtëm cefalik është i vështirë nëse është shtatzënia e pare, pra nëse ajo grua nuk ka lindur parë.

Janë disa rrethana kur mjeku as ju rekomandon versionin e jashtëm cefalik; versioni i jashtëm cefalik nuk guxon bëhet nëse shtatzënia është me binjakë ose trenjakë, nëse keni placenta previa, nëse keni shumë pak lëng amnial ose nëse keni lindur parë me prerje cezariane.

Si çdo procedurë tjetër edhe versioni i jashtëm cefalik mund përcillet me komplikime mundshme si për shembull mund ndodhë shkolitja e placentës gjatë manovrimeve bëhen për ta rrotulluar beben ose mund vie deri te vuajtja e menjëhershme e shpejtë e bebes.

Nëse ndodhë një gjë e tillë atëherë urgjentisht duhet kryhet lindja me prerje cezariane. Prandaj, versioni i jashtëm cefalik duhet kryhet vetëm maternitetet ku është e mundur nëse paraqitet nevoja, urgjentisht kryhet lindja me prerje cezariane.

ditët e sotme shumica e mjekëve as e rekomandojnë versionin e jashtëm cefalik, sepse konsiderojnë se bebja mund rrezikohet shumë nga kjo procedurë. Është e vërtetë se shumë pak shtatzëna cilat kanë beben me pelvik vendosin lindin me rrugë natyrale, prandaj edhe mjekët kanë gjithnjë e pak përvojë kryerjen e lindjeve me pelvik. Shumicën e rasteve gratë cilat kanë beben me pelvik vendosin lindin me prerje cezariane.

pv Ky është pozicioni i duhur që duhet ta ketë bebi në mitër

Nëse dështon përpjekja për ta kthyer beben me kokë teposhtë, atëherë mjeku mund t’ju rekomandojë lindja kryhet me prerje cezariane. Nuk do thotë se një bebe e cila prezanton me pelvik e ka pamundur lindë me rrugë vaginale, por bazuar studimet e shumta janë bërë është parë bebet cilat lindin me pelvik kanë shumë mundësi vuajnë gjatë lindjes.

Sido jetë, krejt varet nga konstitucioni i trupit shtatzënës, nga madhësia e bebes dhe nga mënyra se si ka shkuar deri atëherë procesi i lindjes. Nëse bebja nuk është shumë e madhe dhe mjeku e vlerëson se mund kryhet lindja me rrugë vaginale, atëherë ai mund t’ju rekomandojë lindja kryhet me rrugë natyrale.

/ Gazeta Shneta

The post Ky është pozicioni i duhur që duhet ta ketë bebi në mitër appeared first on Gazeta Shneta | Me rëndësi shneta.

Reklama