Home » Short cuts, Niklas Luhmann – $9.86 Libraria

Short cuts, Niklas Luhmann – $9.86 Libraria

h1 a:hover {background-color:#888;color:#fff ! important;} div#emailbody table#itemcontentlist tr td div ul { list-style-type:square; padding-left:1em; } div#emailbody table#itemcontentlist tr td div blockquote { padding-left:6px; border-left: 6px solid #dadada; margin-left:1em; } div#emailbody table#itemcontentlist tr td div li { margin-bottom:1em; margin-left:1em; } table#itemcontentlist tr td a:link, table#itemcontentlist tr td a:visited, table#itemcontentlist tr td a:active, ul#summarylist li a { color:#000099; font-weight:bold; text-decoration:none; } img {border:none;}

Short cuts, Niklas Luhmann – $9.86 Libraria

Short cuts, Niklas Luhmann – $9.86 Posted:

short-cuts-niklas-luhmann Short cuts, Niklas Luhmann - $9.86 LibrariaKomunikimi dublon realitetin. Ai krijon dy variante: një variant – po dhe një variant – jo, dhe kësisoj çon përzgjedhje. Dhe pikërisht këtë fakt, faktin tani duhet ndodhë diçka (qoftë edhe një ndërprerje komunikimi e komunikuar mënyrë eksplicite), qëndron autopoieza e sistemit garanton vijueshmërinë e tij.
Reklama