Home » Çka është shpërlarja e parave?

Çka është shpërlarja e parave?

Shpërlarja e parave
është proces nëpërmes cilit kriminelët
tentojnë fshehin origjinën e vërtetë dhe
pronësinë e ardhurave nga aktivitetet e tyre kr
iminale me qëllimin e vetëm për siguruar një
mbulesë legjitime dhe legale burimeve dhe përfitimeve tyre financiare. Është një mjet nëpërmes
cilit, organizatat e krimit serioz jetojnë nd
ershmërisht pa ndonjë lidhje dukshme me botën
kriminale.

qka eshte shperlarja e parave, qeshte shperlarja e parave, cka eshte shperlarja e parave

Reklama