Home » 12 vepra që nuk e prishin agjërimin

12 vepra që nuk e prishin agjërimin

Sot
gjendemi ditën e parë Muajit Ramazanit. Mbarë botën, miliona
myslimanë i përkushtohen këtij riti fetar i cili zgjat për një muaj. Dhe
shpeshherë ekzistojnë disa dilema rreth asaj se çfarë mund ta prish
agjërimin. Këto janë 12 vepra nuk ua prishin agjërimin:

1. ngrënët, pirët dhe marrëdhëniet seksuale me harresë

2. vjellët pa provokim: Kjo bazohet hadithin e përmendur lart.

3. Futja e pluhurit, grimcave rërës apo e ndonjë insekti pa dashje stomak:
Dihet është shumë e vështirë njeriu ruhet prej këtyre gjërave.
Gjithashtu këtë logjikë futet edhe mbajtja e ndonjë sendi gojë,
si laps, gomë apo ndonjë gjë tjetër, por me kusht mos ketë shije,
ngjyrë apo erë arrin fyt.

4. Përdorimi i misvakut (shkopit pastrues dhëmbëve) nuk e prish agjërimin

5. Përdorimi i gjilpërave jo ushqyese për trupin, cilat vendosen damar ose mish:
Kjo gjë nuk e prish agjërimin për arsye sepse nuk konsiderohet si
ushqyes për trupin. këtë pjesë si shembull mund përmendim kurimin
me ilaçe mbi plagë ndryshme, edhe qoftë se ilaçi arrin
depërtojë brendësi trupit. Nuk duhet harruar se transfuzioni i
gjakut dhe serumi e prishin agjërimin, pasi janë ushqyese për trupin e
njeriut.

6. Përcjellja e pështymës ose e ushqimit ndodhet ndërmjet dhëmbëve, nëse është shumë pak.

7. Futja e ujit gojë, me kusht mos shkojë fyt: Kjo ndodh kur marrim abdest apo kur shpëlajmë gojën për shkak vapës. Lejohet gjithashtu edhe larja e trupit për freskim etj.

8. Puthja e gruas, prekja, përqafimi etj. Kjo vlenë për ato raste kur njeriu e kontrollon veten

9. Ai ha, pi ose bën diçka tjetër nga ato gjëra e prishin agjërimin me mendimin se akoma nuk ka filluar dita e agjërimit. Ky person nuk e ka prishur agjërimin, pasi origjina është vazhdimi i natës dhe dyshimi i tij nuk merret konsideratë.

10. Provimi i shijes ushqimit me majën e gjuhës nuk e prish atë.

11. Larja e dhëmbëve, me kusht pasta e dhëmbëve mos ta kalojë fytin.

12. Shkulja e dhëmbëve ose kurimi i tyre, qoftë se lëndët e përdorura nga mjeku nuk arrijnë fyt.

Reklama