Home » Shqiptarët nuk kanë para, por…

Shqiptarët nuk kanë para, por…

Shqiptarët nuk kanë para, por kanë vetura nuk i ndalin, celularë
shtrenjtë me cilat flasin shpesh me tarifën e lirë dhe holla për
festimin e mbrëmjeve semimaturës, maturës dhe mbarimit
fakultetit. Vetëm libra për blerë nuk kanë para, këtu plotësisht i
kuptoj, ngase shkëlqyeshëm këta kanë kuptuar se edhe pa libra i dilet
fund maratonës arsimimit.

Burimi:Iljasa Salihu
 

Reklama