Home » Të duruarit në vetmi…

Të duruarit në vetmi…

duruarit vetmi është nga shenjat e sinqeritetit.” – Jahja ibn Muadh er-Razi

Reklama