Home » A nuk kanë ndikuar sprovat që të ju shmangin nga rruga?

A nuk kanë ndikuar sprovat që të ju shmangin nga rruga?

Është
pyetur Imam Ahmed ibn Hambeli: A nuk kanë ndikuar sprovat ju
shmangin nga rruga? Ai u përgjigj: Po mos ishin sprovat unë do
dyshoja rrugën.

Burimi:Rufat Sherifi

Reklama