Home » Çfarë është interneti?

Çfarë është interneti?

Çfarë është interneti? 

 Interneti është rrjet kompjuterik, i cili përbëhet nga qindra mijë rrjete kompjuterike,
madhësive ndryshme cilat janë lidhura ndërmjet dhe kanë shtrirje gati gjithë
rruzullin tokësor. Fjala internet rrjedh nga fjala angleze International Network do thotë
rrjet ndërkombëtar.

Reklama