Home » Në përbërje të sistemit të Haversit të kockave hynë:

Në përbërje të sistemit të Haversit të kockave hynë:

përbërje sistemit Haversit kockave hynë:

a. lamelat kockore cirkumferente

b. lamelat kockore koncentrike

c. lamelat kockore intersticiale

Reklama