Home » Një thënie për të djeshmën dhe të nesërmen

Një thënie për të djeshmën dhe të nesërmen

E djeshmja ishte për të më mësuar mua se e nesërmja varet nga ajo që do të bëj unë sot..!
Reklama