Home » Të falësh një person që të ka lenduar…

Të falësh një person që të ka lenduar…

falësh një person ka lenduar, është dhurata jote ndaj tij.
Të largohesh prej atij dhe të harrosh ekzistencën e tij, është dhurata jote ndaj vetes..
Reklama