Home » Përhape mes muslimanëve…

Përhape mes muslimanëve…

“Përhape mes muslimanëve shpirtin e krenarisë, kurajos dhe nxitjes kah e mira, lutem larg pesimizmit”
Reklama