Home » Është e vështirë të thuhet se çfarë është e pamundur

Është e vështirë të thuhet se çfarë është e pamundur

Është
e vështirë thuhet se çfarë është e pamundur, për ëndrrën e djeshme
është shpresa e sotme dhe realiteti i nesërmes.” – Robert H.
Schuller
Reklama