Home » Dy organet me te mira dhe me te keqija

Dy organet me te mira dhe me te keqija

Transmetohet Lukmani i urtë ka qenë shërbëtor te një i pasur.

Një ditë, zotëriu i tij e urdhëroi ta therrë një dele dhe t’ia sjellë dy organet mira. Lukmani pasi e therri delen, ia dërgoi zotëriut tij gjuhën dhe zemrën. Pas një kohe përsëri e urdhëroi ta therrë një dele dhe tani t’ia sjellë dy organet këqija, dhe Lukmani përsëri solli gjuhën dhe zemrën.
I çuditur me sjelljen e tij, zotëriu i tha:

Unë urdhërova sjellësh dy organet mira, e ti solle gjuhën dhe zemrën, pastaj urdhërova sjellës dy organet këqija, e ti përsëri solle gjuhën dhe zemrën – ku është fshehtësia e sjelljes tënde këtë mënyrë?”

Lukmani u përgjigj:

– Vërtetë nuk ka gjë bukur se gjuha dhe zemra kur janë pastërta, dhe asgjë keqe se këto kur janë prishura.

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Reklama