Home » Sa është sipërfaqja e Uzbekistanit ?

Sa është sipërfaqja e Uzbekistanit ?

Sa është sipërfaqja e
Uzbekistanit ?
Sipërfaqja e Uzbekistanit është
447,400 kilometra katrorë.
Reklama