Home » Teste nga Matura

këtë faqe do gjeni gjitha testimet e provimeve maturës shtetërore nga viti 2006 Duhet keni kujdes sepse testet e viteve mëparshme mund mos e përmbajnë programin e vitit aktual. Konsultohuni me mësuesit.

Suksese provime.


MATURA SHTETËRORE 2016-2017

       LENDET ME ZGJEDHJE

PROVIMET E LËNDËVE ME ZGJEDHJE, SKEMA E VLERËSIMIT, MSH 2017   <<<<<=====LINKU NGA AKP

PROVIMI I MATEMATIKËS 2017

matematike_profesional

matematike_gjuhesor

matematike_gjimnaz

PROVIMI I LETËRSISË 2017

letersi_gjimnaz_a

letersi_gjimnaz_b

letersi_profesionale_a

letersi_profesionale_b

PORTALI UALBANIA    <===== Linku (Portali i maturantit)

DATAT E PROVIMEVE MATURËS SHTETËRORE 2017

 1. GJUHË E HUAJ ( D3 )   ===================> 5 QERSHOR  2017
 2. GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI ( D1 ) ========>10 QERSHOR  2017
 3. MATEMATIKË ( D2 ) ====================>15 QERSHOR  2017
 4. PROVIME ME ZGJEDHJE ( Z1/Z2 )   =========>23 QERSHOR  2017

MATERIALE NDIHMËSE MSH 2017 ====> LINKU NGA AKP  ← (kliko)

 1. FORMULARI A1 2017
 2. FORMULARI A1-Z 2017
 3. KALENDARI I APLIKIMIT A1 DHE A1Z MSH 2017
 4. LENDET KONFLIKTUALE A1-2016
 5. LENDET ME ZGJEDHJE 2017
 6. UDHEZUES PER APLIKIMIN NE MSH NGA PORTALI QEVERITAR E- ALBANIA MATURA SHTETERORE 2017
 7. UDHEZUES PER PLOTESIMIN E FARMULARIT A1Z 2017UDHEZUES PER PLOTESIMIN E FORMULARIT A1 2017
 8. UDHEZIM NR 7 DT 10.3.2017 (DATAT E PROVIMEVE TE MATURES SHTETERORE 2017 )
 9. RREGULLORE E MATURËS SHTETËRORE 2017
 10. KRITERET E UNIVERSITETEVE 2017-2018
 11. Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2017 ( rar bashku)

PROGRAMET SIPAS LËNDËVE

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 1. biologji-berthame
 2. biologji-e-thelluar
 3. ekonomi-berthame
 4. ekonomi-e-thelluar
 5. filozofifizike-berthame
 6. fizike-e-thelluar
 7. gjeografi-berthame
 8. gjeografi-e-thelluar
 9. gjuhe-angleze-niveli-b1
 10. gjuhe-angleze-niveli-b2
 11. gjuhe-frenge-niveli-b1
 12. gjuhe-frenge-niveli-b2
 13. gjuhe-gjermane-niveli-b1
 14. gjuhe-gjermane-niveli-b2
 15. gjuhe-greke-niveli-b2
 16. gjuhe-italiane-niveli-b1
 17. gjuhe-italiane-niveli-b2
 18. gjuhe-shqipe-dhe-letersi-2
 19. gjuhe-shqipe-dhe-letersi
 20. gjuhe-spanjolle-niveli-b2
 21. gjuhe-turke-niveli-b2
 22. histori-art
 23. ihistori-baleti
 24. histori-berthame
 25. histori-e-thelluar
 26. histori-muzike
 27. kimi-berthame
 28. kimi-e-thelluar
 29. letersi-e-thelluar
 30. matematika-berthame-gjimnazi-gjuhesor
 31. matematika-berthame
 32. matematika-e-thelluar
 33. matematike-berthame-2
 34. psikologji
 35. qytetari
 36. sociologji
 37. teknologji-berthame
 38. teknologji-e-thelluar

MATURA SHTETËRORE2015-2016

PROVIMET ME ZGJEDHJE MSH 2016

 1. qytetari_a_b
 2. mat_thelluar
 3. letersi_thelluar_b
 4. letersi_thelluar_a
 5. kimi_thelluar
 6. kimi_berthame
 7. histori_thellua
 8. histori_berthame
 9. gjuhe_letersi_a_gjimnaz
 10. gjeografi_thelluar
 11. gjeografi_berthame
 12. fizike_berthame
 13. filozofi
 14. ekonomi_thelluar
 15. ekonomi_berthame
 16. biologji_thelluar
 17. biologji_berthame
 18. filozofi
 19. freng_a
 20. freng_b
 21. german
 22. greke_a
 23. greke_b
 24. histori_arti
 25. ital_a
 26. psikologji
 27. sociologji_a_b
 28. span_a
 29. span_b
 30. tekno_berthame
 31. tekno_thelluar
 32. turk_a
 33. turk_b

MATURA SHTETËRORE2014-2015

PROVIMET ME ZGJEDHJE MSH 2015

 1. ang_a
 2. ang_b
 3. biologji_berthame
 4. biologji_thelluar
 5. ekonomi_berthame_a
 6. ekonomi_berthame_b
 7. ekonomi_thelluar_a
 8. ekonomi_thelluar_b
 9. filozofi_skema
 10. fizike_berthame
 11. fizike_thelluar
 12. frengjisht_a
 13. frengjisht_b
 14. gjeografi_berthame_a
 15. gjeografi_berthame_b
 16. gjeografi_thelluar_a
 17. gjeografi_thelluar_b
 18. gjermanisht_a
 19. gjermanisht_b
 20. greqisht_a
 21. greqisht_b
 22. histori_berthame_a
 23. histori_berthame_b
 24. histori_thelluar_a
 25. histori_thelluar_b
 26. italisht_a
 27. kimi_berthame
 28. kimi_e_thelluar
 29. letersi_thelluar
 30. matematike_thelluar
 31. psikologji-a
 32. psikologji-b
 33. qytetari_a
 34. qytetari_b
 35. sociologji_a
 36. sociologji_b
 37. spanjisht_skema
 38. teknologji_berthame_a
 39. teknologji_berthame_b
 40. teknologji_thelluar_a
 41. teknologji_thelluar_b
 42. turqisht-skema

MATURA SHTETËRORE2013-2014

PROVIMET ME ZGJEDHJE MSH 2014

 1. ang_b2_a
 2. ang_b2_b
 3. ang_vleresimi_a
 4. ang_vleresimi_b
 5. biologji_berthame_a
 6. biologji_berthame_b
 7. biologji_berthame_zgjidhje
 8. biologji_thelluar_a
 9. biologji_thelluar_b
 10. biologji_thelluar_zgjidhje
 11. ekonomi_berthame_a
 12. ekonomi_berthame_b
 13. ekonomi_thelluar_a
 14. ekonomi_thelluar_b
 15. filozofi
 16. fizike_berthame_a
 17. fizike_berthame_b
 18. fizike_berthame_zgjidhje
 19. fizike_thelluar_a
 20. fizike_thelluar_b
 21. fizike_thelluar_zgjidhje
 22. frenge_b
 23. germ_a
 24. germ_b
 25. gjeografi_berthame_b
 26. gjeografi_thelluar_a
 27. gjeografi_thelluar_b
 28. greqisht_a
 29. greqisht_b
 30. hist_baleti
 31. hist_muz_a
 32. hist_muz_b
 33. histori_arti_a
 34. histori_arti_b
 35. histori_berthame_a
 36. histori_berthame_b
 37. histori_thelluar_a
 38. histori_thelluar_b
 39. it_a
 40. it_b
 41. kimi_berthame_a
 42. kimi_berthame_b
 43. kimi_berthame_zgjidhje
 44. kimi_thelluar_a
 45. kimi_thelluar_b
 46. kimi_thelluar_zgjidhje
 47. let_thelluar_a
 48. mat_thelluar_a
 49. mat_thelluar_b
 50. mat_thelluar_zgjidhje
 51. psiko_a
 52. psiko_b
 53. qytetari_a
 54. qytetari_b
 55. socio_a
 56. socio_b
 57. spanj_a
 58. spanj_b
 59. tek_berthame_a
 60. tek_berthame_b
 61. tek_berthame_zgjidhje
 62. tek_thelluar_a
 63. tek_thelluar_b
 64. tek_thelluar_zgjidhje
 65. turqisht_a
 66. turqisht_b
 67. vleresim_ekon_berthame_a
 68. vleresim_ekon_berthame_b
 69. vleresim_filozofi
 70. vleresimi_arti_a
 71. vleresimi_arti_b
 72. vleresimi_ekon_thelluar_a
 73. vleresimi_ekon_thelluar_b
 74. vleresimi_freng_a
 75. vleresimi_freng_b
 76. vleresimi_germ_a
 77. vleresimi_germ_b
 78. vleresimi_gjeog_berthame_a
 79. vleresimi_gjeog_berthame_b
 80. vleresimi_gjeog_thelluar_a
 81. vleresimi_gjeog_thelluar_b
 82. vleresimi_greqisht_a
 83. vleresimi_hist_baleti
 84. vleresimi_hist_berthame_a
 85. vleresimi_hist_berthame_b
 86. vleresimi_hist_thelluar_a
 87. vleresimi_hist_thelluar_b
 88. vleresimi_it_a
 89. vleresimi_it_b
 90. vleresimi_let_a
 91. vleresimi_let_b
 92. vleresimi_muz_b
 93. vleresimi_psiko_a
 94. vleresimi_psiko_b
 95. vleresimi_qytetari_a
 96. vleresimi_qytetari_b
 97. vleresimi_socio_a
 98. vleresimi_spanj_a
 99. vleresimi_spanj_b
 100. vleresimi_turqisht_a

Provimet e lëndëve me zgjedhje 2015, skema dhe zgjidhje nga akp

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI 2015 TESTET DHE SKEMA E VLERËSIMIT

NESE NUK HAPEN KLIKONI NE LINKUN KETU    ===>   LINKU

 1. Gjuhe_letersi_a_gjimnaz
 2. Skema e vlerësimit,Gjuhë Shqipe dhe Letërsi-gjimnazi, varianti A
 3. Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, gjimnazi, varianti B
 4. Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi-gjimnazi, varianti B
 5. Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, profesionale, varianti A
 6. Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi-profesionale, varianti A
 7. Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, profesionale, varianti B
 8. Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi-profesionale, varianti B


Reklama