Home » Test nga gjuha dhe letersia shqipe

Etiketë: Test nga gjuha dhe letersia shqipe

Çfarë janë tingulli dhe fonema?

Çfarë janë tingulli dhe fonema?

Tingulli dhe fonema janë njësi vogla fjalës vetveten nuk kanë kuptim.

Shërbejnë për ndërtuar njësi mëdha me kuptim, por fonema ndryshim nga tingullit kavlera, kuptim dallues, ajo shërben pra edhe për ti dalluar njësitë mëdha me kuptim.