Home » Oftalmologjia

Etiketë: Oftalmologjia

Keratometri përcakton :

Keratometri përcakton :

a.    Trashësinë e kornesë
b.    Thellësinë e odës përparme
c.    Fuqinë thyese kornesë


Reklama