Home » Gjeografi test

Etiketë: Gjeografi test

Zonat kryesore mineralmbajtëse të hekur-nikelit në Republikën e Shqipërisë ndodhen në pjesën:

Zonat kryesore mineralmbajtëse hekur-nikelit Republikën e Shqipërisë ndodhen pjesën:

* veriore
* jugore
* juglindore
* jugperëndimore

Reklama