Home » Feja Islame

Etiketë: Feja Islame

12 vepra që nuk e prishin agjërimin

Sot
gjendemi ditën e parë Muajit Ramazanit. Mbarë botën, miliona
myslimanë i përkushtohen këtij riti fetar i cili zgjat për një muaj. Dhe
shpeshherë ekzistojnë disa dilema rreth asaj se çfarë mund ta prish
agjërimin. Këto janë 12 vepra nuk ua prishin agjërimin:

1. ngrënët, pirët dhe marrëdhëniet seksuale me harresë

2. vjellët pa provokim: Kjo bazohet hadithin e përmendur lart.

3. Futja e pluhurit, grimcave rërës apo e ndonjë insekti pa dashje stomak:
Dihet është shumë e vështirë njeriu ruhet prej këtyre gjërave.
Gjithashtu këtë logjikë futet edhe mbajtja e ndonjë sendi gojë,
si laps, gomë apo ndonjë gjë tjetër, por me kusht mos ketë shije,
ngjyrë apo erë arrin fyt.

4. Përdorimi i misvakut (shkopit pastrues dhëmbëve) nuk e prish agjërimin

5. Përdorimi i gjilpërave jo ushqyese për trupin, cilat vendosen damar ose mish:
Kjo gjë nuk e prish agjërimin për arsye sepse nuk konsiderohet si
ushqyes për trupin. këtë pjesë si shembull mund përmendim kurimin
me ilaçe mbi plagë ndryshme, edhe qoftë se ilaçi arrin
depërtojë brendësi trupit. Nuk duhet harruar se transfuzioni i
gjakut dhe serumi e prishin agjërimin, pasi janë ushqyese për trupin e
njeriut.

6. Përcjellja e pështymës ose e ushqimit ndodhet ndërmjet dhëmbëve, nëse është shumë pak.

7. Futja e ujit gojë, me kusht mos shkojë fyt: Kjo ndodh kur marrim abdest apo kur shpëlajmë gojën për shkak vapës. Lejohet gjithashtu edhe larja e trupit për freskim etj.

8. Puthja e gruas, prekja, përqafimi etj. Kjo vlenë për ato raste kur njeriu e kontrollon veten

9. Ai ha, pi ose bën diçka tjetër nga ato gjëra e prishin agjërimin me mendimin se akoma nuk ka filluar dita e agjërimit. Ky person nuk e ka prishur agjërimin, pasi origjina është vazhdimi i natës dhe dyshimi i tij nuk merret konsideratë.

10. Provimi i shijes ushqimit me majën e gjuhës nuk e prish atë.

11. Larja e dhëmbëve, me kusht pasta e dhëmbëve mos ta kalojë fytin.

12. Shkulja e dhëmbëve ose kurimi i tyre, qoftë se lëndët e përdorura nga mjeku nuk arrijnë fyt.

Reklama

Jemi të kënaqur me…

Nga përmendja e Mëngjesit është:
Redijtu bil-lahi rabben ve bil-islami dinen ve bi Muhammedin sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme nebijja. (tre herë)

Jemi kënaqur me Allahun si sundimtar, me Islamin sidhe
Muhammedin – bekimi dhe mëshira e Allahut qoftë me tesi pejgamber dhe
i dërguar!
(Thotë i dërguari alejhi selam: kush e thotë këtë tre
herë mëngjes dhe tre herë mbrëmje, Allahu do ta kënaqë Ditën e
Gjykimit)

Burimi: Senad Ramadani

 

Shiko gjeje veten në njërin nga këto shtatë grupe:

Shiko gjeje veten njërin nga këto shtatë grupe:
Muhamedi
alejhi selam ka thënë: “ Janë shtatë grupe Allahu do t’i fusë
Hijen e Arshit Tij Ditën e Gjykimit, ditë cilën nuk do
ketë hije tjetër veç Hijes Tij:
1. Udhëheqësi i drejtë,
2. I riu është rritur duke adhuruar Allahun e Plotfuqishëm,
3. Njeriu zemrën e tij e ka lidhur me xhaminë,
4. Dy njerëz cilët janë dashur për hir Allahut, janë takuar për këtë dhe janë ndarë për këtë,
5. Ai djalë është thirrur nga një grua e bukur dhe me pozitë (për
kryer marrëdhënie me ), por thotë: ‘I frikësohem Allahut’,
6. Personi jep për bamirësi dhe e fsheh, saqë dora e tij e majtë nuk e di se çfarë jep e djathta dhe
7. Personi e kujton Allahun vetmi dhe sytë e tij lotojnë”.
(Buhariu dhe Muslimi)

Burimi: Senad Ramadani

I mençuri nuk dëgjon fjalët e njerëzve për njerëz ngase…

I mençuri nuk dëgjon fjalët e njerëzve për njerëz ngase gjoksi i tij është i ngushtë sesa durojë urrejtjen e gjithëve. I Dërguari i Allahut, s.a.v.s, ka thënë: “Mos lajmërojë askush për dikë gjë ( shkakton armiqësi) ngase unë dua dal gjoksgjerë.”
Et Turejfi

Filani ka deviju

Filani ka deviju.

Kjo ndodh për shkak njërës nga dy gjërat:
1- Nuk ka kërku nga Allahu ta forcojë ketë rrugë. Duke menduar se vet ja arrin këtij qëllimi.

2- Ose nuk e ka falënderu Allahun për atë mirësi kishte. Duke mendu se kjo mirësi është aftësi personale.
(Shejh Bin Bazi)

Burimi: Lulzim Susuri

RREGULLAT E REJA TË KOMUNIKACIONIT

1. Lidhu me rripin e devotshmërisë.
2. Ec rrugën e devotshmëve.
3. Zbato Kur’anin dhe Sunetin e Resulullahut.
4. Kujdes nga kthesat e nefsit dhe epsheve.
5. Largoju gropave shejtanit.
6. Bëj kujdes për atë shkruajnë dy melekët e tu.
7. Mos harro bagazhin e vdekjes.
8. Komisioni i varrit.
9. Paramendo çdo moment pikën e kontrollit, e cila quhet “Ahiret”.

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

JETA ME ALLAHUN KA SHIJE TJETËR!

1. Ec përpara dhe mos e rrit zërin, shiu është ai i rrit lulet, e jo bubullima!
2. Shpirtrat mirë janë ato nuk i mohojnë mirat edhe përskaj mospajtimeve!

3. Distanca nuk e afron dhe nuk e largon askënd.. zemrat janë ato e bëjnë atë!

4. Abdullah ibën Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me , tha: Përgjatë
qëndrimit tënd namaz ti troket derën e Mbretit, dhe ai troket
derën e Mbretit, atij i hapet”.
5. Dynjaja është shumë e lirë!
Atë mundet ta posedon çdokush nga ne, pasaniku dhe fukaraja, mbreti dhe
ministri, mirëpo, Xheneti është i shtrenjtë, nëse nuk mundesh ta
posedosh me veprat e tua mira, nuk mundesh ta posedosh me pasurinë
dhe arin tënd!
6. Çdo gjë e njeh nuk do thotë se qetëson zemrën, disa gjëra janë bukura nëse mbeten panjohura!
7. Shpirtrat shtrenjtë janë ato e përjetuan dhembjen dhe mundohen tjerët mos ta shijojnë shijen e saj!
8. Rrëfehet se brengën e pastron loti, dhe zemrën e ringjall sexhdeja, dhe ëndrrën e realizon lutja!
“Jeta me Allahun me vërtetë ka shije tjetër!!”.
Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Dy gjëra

1. Dy gjëra nuk vazhdojnë përgjithmon te njeriu: rinia dhe fuqia e tij;
2. Dy gjëra i bëjnë dobi secilit njeri: sjellja e mirë dhe toleranca;
3. Dy gjëra e ngrisin pozitën e secilit njeri: modestia dhe kryerja e nevojave njerëzve;
4. Dy gjëra mbrojnë nga belatë: sadakaja dhe kujdesi për farefisin.