Home » Biologji test

Etiketë: Biologji test

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Pyetje nga Biologjia

Pyetje nga Biologjia – Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund gjeni pyetje ndryshme nga Biologjia. gjitha pyetjet janë zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia

Reklama

Kur hapim nje shishe te koka-koles verejme se ne gryken e shishes shfaqet nje shkume e madhe gazi.Çka ndodh ne kete rast:

Kur hapim nje shishe te koka-koles verejme se ne gryken e shishes shfaqet nje shkume e madhe gazi.Çka ndodh ne kete rast:

A-lirohet CO2 dhe presioni mbi leng rritet
B-lirohet O2 dhe presioni mbi lenge rritet
C-lirohet CO2 dhe presioni mbi lenge zvoglohet
D-lirohet O2 dhe presioni mbi lenge zvoglohet