Home » Glossary » Veprim

Veprim

VEPRIM <i>m.1. Kryerja e një pune a e një veprimtarie caktuar; veprimtari. Fushë veprimi. Mënyra e veprimit. Gjeti shesh lirë veprimi. Erdhi çasti i veprimit.
2. Lëvizje me trupa dhe me armë sipas kërkesave stërvitjes ose luftimit; goditje e shpejtë dhe e papritur i japim armikut, aksion luftarak. Veprime rreshtore (taktike). Veprime ushtarake (luftarake). Radha e veprimeve.
3. Diçka bëhet me një qëllim caktuar; mënyra se si vepron dikush, sjellje; pjesë e veprimtarisë dikujt; vepër, punë. Veprim i guximshëm (heroik, revolucionar). Veprim mirëdashës (i keq, armiqësor, i shëmtuar). Veprim i vetëdijshëm (i papjekur). Udhëheqje për veprim. Njeri i veprimit. E gjykojmë nga veprimet. Bëj (kryej) një veprim.
4. spec. Ndikim; ushtrimi i forcës mbi diçka e rrjedhimi pason a shfaqet; fuqi, zbatimi praktikë i një ligji etj. Veprim dobiprurës (lehtësues, i dëmshëm). Veprimi i ilaçit. Veprimi i rrezeve diellit. Veprimi i acideve mbi metalin. Veprimi i një lënde kimike (helmuese). Veprimi i magnetit. Bombë me veprim ngadalshëm. Helm me veprim shpejtë. Me rreze gjatë veprimi. Nën veprimin e nxehtësisë. Hyn veprim një ligj.
5. let. Ngjarja a tërësia e ngjarjeve zbulojnë konfliktin dhe zhvillohen njëra pas tjetrës e sipas një plani caktuar një vepër letrare. Veprim dramatik (skenik). Veprimi i romanit. Koha e veprimit dramës.
6. Puna e një motori, e një mekanizmi, e një makine etj., lëvizje. E veprim makinën (motorin).
7. Lëvizje me trup a me pjesë trupit një ushtrim gjimnastikor; figura formon një lëvizje e tillë. Ushtrim me gjashtëmbëdhjetë veprime.
8. kryes. zyrt. Përçapje caktuara duhen bërë për plotësuar gjitha hallkat e nga fillimi deri fund një detyrë, një urdhëresë a urdhër, një vendim a porosi, për zgjidhur një çështje etj.; përgatitja e shkresave a e dokumenteve nevojshme për këtë qëllim nga organet përkatëse. Veprime zyrtare (juridike). Veprime bankare (financiare, administrative). Bëri veprimet e duhura. Për njoftim e veprim.
9. mat. Format kryesore a themelore llogaritjeve matematikë, përllogaritjet. Katër veprimet e aritmetikës. Veprime algjebrike. Kryej veprimet. Problem zgjidhet me katër veprime.

Reklama