Home » Glossary » Tora

Tora

Tora: (hebr.) – Tekstualisht: më­sim, udhëzim, emërtim i pë­r­bashkët për dy Tevratet – shkruar dhe gojor.

Reklama