Home » Glossary » Thotë

Thotë

THOTË: Veta e tretë njëjës e foljes kalimtare THEM kohën e kryer
thjeshtë mënyrës dëftore. a. Shpreh diçka me fjalë ose me shkrim, as, shprehem, njoftoj diçka; i jap, i çoj fjalë dikujt, lajmëroj; i jap a i njoftoj dikujt një udhëzim, një urdhër, një porosi etj., porosit; urdhëroj, njoftoj një vendim. Thotë gënjeshtra. Populli thotë se … . * Ma thotë mendja, se.., mendoj se.. . kujtoj se. Ta thotë sy është
i hapur, et vërtetën, s’et prapa krahëve, ta thotë troç. Thotë e shthotë shih te SHTHEM. Njëri ia thotë e tjetri ia pret ç’thotë njëri, thotë edhe tjetri; sa thotë njëri një gjë, tjetri e përkrah.

Reklama