Home » Glossary » Thënie

Thënie

THËNIE <i>f.1. Veprim sipas kuptimeve foljeve THEM, THUHET.
2. Ajo thuhet për dikë a për diçka, mendim, pohim, shprehje, fjalë etj. është thënë ose është shkruar nga dikush. Thënie e drejtë (e gabuar). Thënie rreme.
Thënie popullore. Thënia e dëshmitarëve (e pandehurit). Kuptimi i thënieve.
Ngul këmbë thëniet. Sipas thënieve tij. Nga thëniet e tyre del se…
3. kryes. gjuh. Togje prej dy-tri fjalësh, hasen dendur gjuhë e ligjërim dhe jepen fjalorë për sqaruar mirë kuptimet themelore e zakonshme fjalëve a për treguar përdorimin e tyre; togje tilla shërbejnë për emërtimet e sendeve përdorimit përditshëm. Jepen thëniet përdorshme.

Reklama