Home » Glossary » Sotme

Sotme

SOTME <i>f.1. Dita e sotme; diçka ka ndodhur sot. Nuk do ta harrojë sotmen.
2. Tërësia e rrethanave dhe e kushteve kohës tanishme, koha jonë, koha e sotme. E sotmja dhe e nesërmja. E sotmja dhe e kaluara. Nuk mendojmë vetëm për sotmen. Rron me sotmen.

Reklama