Home » Glossary » Sotëm

Sotëm

SOTËM <i>mb.1. i përket ditës vazhdim, i kësaj dite cilën jemi; është bërë a përgatitur brenda ditës; ka ndodhur sot; i sotshëm. Dita e sotme. datën e sotme. Bukë e sotme. Gazeta e sotme. Lajmet e sotme.
2. i përket kohës tanishme, lidhet me ditët tona, me kohën cilën jetojmë. Shqipëria e sotme. kohën e sotme. rrethanat e sotme. Detyrat e sotme.
3. i përket periudhës fundit historinë e një vendi a një populli ose një dukurie shoqërore, bashkëkohës, bashkëkohor. Historia e sotme. Gjuha e sotme shqipe.
Reklama