Home » Glossary » Shqip

Shqip

SHQIP <i>mb. është gjuhën e shqiptarëve; përdor gjuhën e shqiptarëve. Gjuha shqipe. Fjala shqipe. Letërsia shqipe. Shkollat shqipe.

SHQIP <i>ndajf.1. gjuhën shqipe. Flasim (merremi vesh) shqip. Kështu i thonë shqip. Janë përkthyer shqip.
2. Qartë, kuptueshëm; copë, troç; haptas. Ia tha shqip. Shqip po flas!
* Nuk ha shqip nuk merr vesh, nuk gjykon mënyrë shëndoshë e nuk bindet, s’ha kuvend.

Reklama