Home » Glossary » Shëndeti

Shëndeti

Shëndeti është niveli i efikasitetit funksional apo metabolike qenies gjallë. Tek njeriu, kjo është gjendja e përgjithshme e mendjes, trupit dhe shpirtit një personi, zakonisht do thotë jenë lirë nga sëmundjet, dëmtimi ose dhimbja (si (“<i>shëndet mirëose <i>“i shëndetshëm”) [1].

Burimi

  1. ^ Merriam-Webster. <i>Dictionnary – “Health”, accessed 21 April 2011.
Reklama