Home » Glossary » Sepse

Sepse

SEPSE <i>I. ndajf.
Për një arsye panjohur, për një shkak nuk dihet a nuk përcaktohet dot; përse. Sepse nuk ka ardhur. Sepse nuk i pëlqen. Sepse po i dhemb pak koka. Nuk e di sepse. Nuk e kupton sepse.
II. lidh. Përdoret krye një fjalie varur shkakore për treguar shkakun e arsyen e diçkaje; për shkak se, për arsye se, meqë. Nuk e mbaroi dot, sepse s’kishte kohë. Nuk e morën me vete, sepse ishte i vogël. Dolën faqebardhë, sepse punuan me ngulm. Jo sepse nuk donte, por
* Edhe sepse përdoret krye një fjalie varur lejore, tregon se, pavarësisht nga rrethanat e ndryshme, nuk mund ndalohet kryerja e veprimit shprehur fjalinë kryesore (p.sh. Edhe sepse kishte shumë punë, u tregua i gatshëm t’i ndihmonte).

Reklama