Home » Glossary » Qyteti

Qyteti

QYTET <i>m.1. Qendër e madhe banimi, me shumë shtëpi ndara zakonisht lagje, me rrugë e me sheshe rregulluara, ku zhvillojnë veprimtarinë e tyre një varg institucionesh politike, shoqërore, administrative, kulturore etj. dhe ndërmarrjesh industriale, tregtare etj. Qytet i madh (i vogël). Qytet i ri (i lashtë, mesjetar ). Qytet ilir. Qytet kryesor. Qytet bregdetar (malor). Qytet industrial. Lagjet (rrugët, sheshet) e qytetit.
Qendra e qytetit. Teatri i qytetit. Rrethinat e qytetit. Muret e qytetit. Banorët e qytetit. Banon qytet. Ngritën (ndërtuan, themeluan) një qytet. Janë bërë edhe fshatrat si qytete.
2. përmb. Banorët e një qendre tillë; jeta, mënyra e jetesës një qendër tillë.
Qyteti u nis ndihmë fshatit. aksion mori pjesë i gjithë qyteti. U ngrit këmbë i gjithë qyteti. Afrimi i qytetit me fshatin.
3. Grumbull shtëpish, banorët e cilit merren me një veprimtari caktuar.
Qyteti i studentëve. Qyteti i minatorëve.
Reklama