Home » Glossary » Qenë

Qenë

QENË: Pjesorja e foljes JAM kohët analitike: pës.

Reklama