Home » Glossary » Pjesë

Pjesë

PJESË <i>f.1. Copë, ndarje a njësi hyn një tërë ose mund veçohet prej saj; një nga copat a njësitë, cilat ndahet diçka; vendi kjo copë a njësi tërën. Pjesë e madhe (e vogël). Pjesa e sipërme (e poshtme, anësore, qendrore) e diçkaje. Pjesa e parë (e dytë) e lojës. Pjesa e parë (e dytë, e fundit) e ditës. Pjesa e poshtme
(e sipërme) e lumit. Pjesa veriore (lindore) e vendit. Pjesa e punuar e arës. Pjesët përbërëse fizikës ( biologjisë). Pjesa e dalë e murit (e gurit, e hurit…). Pjesa e kalbur (e krimbur) e mollës. Pjesa e thyer e enës. Pjesa e grisur (e shqepur) rrobë. Pjesa dhe e tëra. E ndau pjesë. I dha tri pjesë. Pjesa e parë e nxënësve u nis (erdhi).
2. Send a element hyn përbërjen e një organizmi, mekanizmi etj. dhe kryen një punë caktuar brenda tërës; gjymtyrë. Pjesët përbërëse. Pjesët e trupit. Pjesët e shtëpisë. Pjesët e makinës (e motorit). Pjesët e dollapit. Pjesët e pushkës (e topit). Pjesët e qerres (e parmendës, e mullirit). Pjesët e xhokës (e gunës). Pjesët e figurës. gjeom. Pjesët e numrit (e shumës). mat. Pjesët e materies. filoz. Pjesë ndërrimi. tek. Përbëhet nga shumë pjesë. Mbërtheu pjesët. E zbërtheu pjesë. I zëvendësoi një pjesë.
3. Sasi e diçkaje hyn lidhje caktuar me një sasi diçkaje tjetër për formuar një tërë. Pjesa e ujit bimët ( trupin e njeriut, gjak). Pjesa e fortë (e butë) e një lënde. Pjesa drusore e bimës. Pjesa kërcore e veshit. Një pjesë gëlqere e tri pjesë ujë.
4. Ndarje a grup është pak se e tëra, sasi jo e plotë e diçkaje; jo gjithë frymorët, sendet etj., disa, një sasi (zakonisht me numërorin një). Pjesa e madhe (dërrmuese) e zgjedhësve shumica. Një pjesë e mirë e tyre. Pjesa e përparuar e shoqërisë. Një pjesë e punëtorëve (e nxënësve). Bëri një pjesë punës. Një pjesë e shokëve nuk e dinte. Një pjesë mendon ndryshe.
5. Diçka nga një e tërë, i përket dikujt a është caktuar për dikë; ajo i bie dikujt kur ndahet një trashëgim a diçka tjetër; detyrë, punë, veprim etj. duhet kryejë a kryen dikush. Pjesa jonë. Kërkoi (donte, mori) pjesën e vet. I bëj pjesë dikujt. Ia ruajtën pjesën. Kam pjesë diçka. bie pjesë. I hyri pjesë dikujt ia mori diçka pa drejtë. E ndau pesë pjesë. E lanë pa pjesë. Secili bëri pjesën e vet punës. Ka edhe ai pjesë këtë punë ( këtë faj).
6. Anë e hapësirës; krahinë e një vendi; vend. çdo pjesë rruzullit tokësor
( botës). Nga gjitha pjesët e vendit.
7. Ndarje një vepër letrare, shkencore etj., ku shtjellohet a trajtohet një çështje e caktuar a një anë e veçantë e saj; copë e vogël e një libri a e një shkrimi, shkëputet prej tij e qëndron vete. Roman (poemë, studime) me pesë pjesë. Pjesë nxjerra nga libri. Përmbledhje me pjesë ndryshme.
8. Vepër dramatike; roli luan skenë një aktor. Pjesë satirike. Vunë skenë një pjesë re. Mësoi pjesën e vet. Luan pjesën kryesore.
9. muz. Vepër jo e madhe muzikore; një copë nga kjo vepër muzikore; melodia e kësaj vepre a cope. Pjesë lehta ( zgjedhura). Pjesë për violinë dhe orkestër. I ra një pjese njohur.
10. Periudhë nga jeta a veprimtaria e dikujt; diçka është e lidhur ngushtë me jetën ose me veprimtarinë e dikujt. Pjesë nga jeta e shkrimtarit. Pjesë nga puna e tij si revolucionar. Pjesë e pandarë e luftës sonë.
11. bised. Palë, anë. Pjesa shqiptare. Është i pjesës sonë.
* Bëj pjesë jam anëtar a pjesëtar i diçkaje; me foljen vetën III është pjesë përbërëse a njësi e diçkaje. E luan pjesën dikush mospërf. shih te LUAJ. Marr pjesë diku hyj diku, bashkohem me tjerë një punë a veprimtari. ra pjesë diçka erdhi një e keqe pa e pritur, ra një fatkeqësi. Pjesa e luanit libr. iron. shih te LUAN,~I. Sa për pjesën time… nga ana ime, për sa takon mua… Pjesët e fjalisë gjuh. gjymtyrët e fjalisë. Pjesët e ligjëratës gjuh. klasat kryesore, cilat ndahen fjalët e një gjuhe, sipas kuptimit përgjithshëm leksikor, veçorive morfologjike e fjalëformuese dhe funksioneve sintaksore (p.sh. emri, mbiemri, përemri, folja, ndajfolja, parafjala etj.).

Reklama