Home » Glossary » Përmes

Përmes

PËRMES

I. ndajf.

  • 1. Nga njëra anë e një hapësirë tek ana përballë, duke kaluar mes saj (zakonisht vijë drejtë); nëpërmes diçkaje, nëpër ; tejpërtej diçkaje. I ra fshatit (arës, pyllit) përmes. I ranë lumit (liqenit, kënetës, detit) përmes. E çanë murin përmes.
  • 2. gjysmë diçkaje, pa e përfunduar diçka, mes. Ia la (ia preu) fjalën përmes.

II. parafj. Përdoret me një emër rasën rrjedhore shënon:

Reklama