Home » Glossary » Pasi

Pasi

PASI <i>f. etnogr.Parëti, parë. Shkoi nusja pasi.
PASI <i>lidh.1. Përdoret një fjali varur kohore, veprimi i cilës kryhet përpara veprimit shprehur nga fjalia kryesore; kur, si. Pasi erdhën gjithë, filloi mbledhja. Pasi hëngri drekë, doli. Pasi bëri ca hapa, u kujtua për dhe u kthye.
2. Përdoret një fjali varur për shprehur marrëdhënie ndryshme shkakore; meqë, meqenëse, për shkak se…, duke qenë se… Pasi qenka puna kështu, unë po iki. Pasi ai nuk po vjen, do rri unë.

Reklama