Home » Glossary

Arkiva: Glossary

Abisinas

ABISINAS <i>m.Banor vendës i Abisinisë ose ai e ka prejardhjen nga Abisinia; etiopas.

ABISINAS <i>mb. lidhet me Abisininë ose me abisinasit, është karakteristik për Abisininë ose për abisinasit, i Abisinisë ose i abisinasve; është krijuar nga abisinasit; etiopas. Populli abisinas. Kufiri abisinas. Këngë (valle) abisinase.