Home » Glossary » Operacioni

Operacioni

OPERACION <i>m.1. mjek. Ndërhyrja e kirurgut me thikë trupin e një sëmuri për t’i shëruar një plagë ose ndonjë sëmundje; operim. Operacion i lehtë (i rëndë, i vështirë). Operacion plastik. Salla (tryeza) e operacionit. Veglat e operacionit. Bëj operacion operoj.
2. usht. Tërësia e veprimeve luftarake, organizuara sipas një ideje vetme nga njësitë e mëdha për zgjidhur zakonisht detyra caktuara operative e strategjike. Operacion ushtarak (strategjik, i rëndësishëm, mësymës). Operacion ndëshkues (ndëshkimor). Operacion spastrimi. Operacioni i Dimrit. Operacioni i Qershorit. Ndërmorën (shpërthyen) një operacion. Bënë një operacion.
3. fin. Veprim. Operacione financiare (bankare). Operacion tregtar. Operacionet e bursës.
4. Veprimi bëhet nga dikush a nga një makinë për prodhuar ose për përpunuar diçka, për hequr një pjesë saj, për ndrequr një send etj. Operacionet kryesore. Operacionet teknike. Operacion i gjelbër. bujq. krasitje e lastarëve një bime, ajo rritet mirë dhe japë sa shumë prodhim. Operacionet e punës (e prodhimit). Kryhet i njëjti operacion. Ka shumë operacione.
5. fig. libr. Veprim i menduar mirë e i prerë, bëhet për arritur diçka; ndërhyrje a masë e menjëhershme dhe vendimtare për zgjidhur një çështje mënyrë rrënjësore. Operacion diplomatik. Bënë një operacion thellë.
Reklama