Home » Glossary » Nëse

Nëse

NËSE <i>I. lidh.
Përdoret fillim një fjalie varur kushtore, me foljen mënyrën dëftore; qoftë se, rast se. njoftoni nëse vjen (nuk vjen). Nëse mungon shumica, nuk bëhet mbledhja. Nëse nuk e kuptoni, pyesni.
II. pj. Përdoret krye një fjalie pyetëse zhdrejtë, nganjëherë bashkëvajtje me lidhëzën veçuese «apo», për theksuar kundërvënien e dy veprimeve përjashtojnë njëri-tjetrin ose për shprehur dyshimin për diçka; a. S’është ende e qartë nëse ka jetë Mars. E pyetën nëse do vinte apo jo.

Reklama