Home » Glossary » Ndërsa

Ndërsa

NDËRSA <i>lidh.1. Përdoret përpara një fjalie varur, tregon një veprim, i cili kryhet njëkohësisht me veprimin e shprehur fjalinë kryesore; kohën , gjatë kohës , kur. Ndërsa fshatarët lidhnin duajt, nxënësit mblidhnin kallinjtë. Ndërsa po zbardhte drita, ushtarët zunë vend te kodrat.
2. Përdoret përpara një fjalie bashkërenditur, tregon një veprim a gjendje kundërt me veprimin a gjendjen e shprehur fjalinë tjetër; kurse. Njëri ishte i gjatë, ndërsa tjetri vinte i shkurtër e i trashë. Ai rrinte, ndërsa ju punonit.
3. Përdoret përpara një fjalie bashkërenditur për përqasur veprimin ose gjendjen e shprehur me veprimin ose gjendjen e shprehur fjalinë tjetër; kurse. I ati ishte furrtar, ndërsa e ëma rrobaqepëse. Ai punonte fabrikë, ndërsa i vëllai ishte student.

Reklama