Home » Glossary » Ku

Ku

KU <i>I. ndajf.
1. Përdoret vetëm ose e shoqëruar me parafjalët nga, prej, për a me pjesëzat deri, për pyetur për vendin, cilin ndodhet ose tek i cili drejtohet dikush a diçka, për vendin nga nisemi, për cakun e shtrirjes një veprimi etj. Ku shkon? Ku je? Kudo kalosh? Ku jemi këtu? Për ku je nisur? Prej ku del? Deri ku do shkosh? ku fillon?
2. Përdoret si ndajfolje lidhëse periudhat me fjali varura përcaktore.
Shkuan vendin ku ra Qemal Stafa.
3. Përdoret si ndajfolje përemërore, e shoqëruar me parafjalët nga, për, periudhat me fjali varura përcaktore. Po rrinim një kodër nga ku dukej qyteti.
II. lidh.
1. Përdoret për lidhur një fjali varur vendore me një fjali tjetër. Do vijmë ku shkosh ti.
2. Lidh togfjalësha trajtat e një foljeje përsëritet për treguar një lëvizje një drejtim papërcaktuar a diçka cilës nuk i dihet përfundimi. dalë ku dalë. Shkonte ku shkonte dhe prapë kthehej shtëpi.
III. pj. 1. Përdoret pyetje retorike, kur shprehim mohim a pohim përforcuar.
Ku s’kemi qenë
2. Përdoret e përsëritur për treguar shkallën lartë dallimit ndërmjet dy sendeve a frymoreve, ndërmjet vetive a cilësive tyre etj. Ku e ku i gjatë. Ku e ku i mirë. Ku e ku i bukur. Ku e ku larg.
3. Përdoret kur shprehim zemërim, mospranim, mohim etj. E ku ia di unë? Ku i besohet atij? E ku na rrihet pa punë?
* Ku ishin e ku s’ishin
a) kudo ishin, kudo;
b) gjithë pa përjashtim, i madh e i vogël.

Reklama