Home » Glossary » Krahasimi

Krahasimi

Krahasimi quhet edhe figurë elementare, forma e parë njohëse, sepse një send ose dukuri na e jep duke e krahasuar me një send ose dukuri tjetër (kemi krahasim mbi bazën e cilësive, veprimeve, gjendjeve etj).

 

          Syni i saj si kokrra e qershisë

ose:

shqiponjë me krah thyem! Vall shpirt i molisun!

            Qëndro! Qëndro krenare! mu si një zot i stolisun

                                                           

                                                            Migjeni, Shpirt’i ri

Nga ndërtimi sintaksor, krahasimi ka dy pjesë: krahasuarit dhe krahasuesin, lidhen ndërmjet tyre me anën e lidhëzave si, porsi, ashtu si etj.

Krahasimi është i thjeshtë kur përbëhet vetëm nga një fjalë.

Krahasimi është i zgjatur kur përbëhet nga shumë fjalë. P.sh.:

 

Kur dëgjon zëthin e s’ëmës, qysh (ashtu si) e lë qengji kopenë

blegërin dy a tri herë, edhe ikën e merr dhenë,

. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

ashtu edhe zemra ime, le këtu, tek jam, mua,

          vjen me vrap e me dëshirë atje, viset e tua.

 

N. Frashëri, Bagëti e bujqësia

 

Krahasimi i zgjatur quhet edhe similitudë.

Reklama