Home » Glossary » Kësaj

Kësaj

KËSAJ: Trajtë e rasës, gjinore, dhanore e rrjedhore e përemrit KJO. Shih: këtë përemër lart.

Reklama