Home » Glossary » Kanellë

Kanellë

Kanella është bimë shumëvjeçare e vendeve tropikale, me lëkurë mund hiqet dhe përdoret mjekësi ose pije e gatesa; lëkura e tharë e kësaj bime; pluhur ngjyrë kafe nga lëkura e tharë e kësaj bime, ka erë këndshme dhe u hidhet pijeve ose ëmbëlsirave për t’u dhënë erë e shije mirë. Erë kanelle. Ngjyrë kanelle. Salep (sytliaç) me kanellë. I hedh kanellë.

Reklama