Home » Glossary » Ishte

Ishte

Veta e tretë e foljes këpujore JAM, kohën e pakryer dëftores:
JAM jokal. a. Kaloj një gjendje, jetoj një gjendje caktuar; kam një veti, një tipar,një aftësi a diçka tjetër një gjendje caktuar; kam arritur një gjendje caktuar (edhe një varg njësish frazeologjike). Ishte i krimbur me para. Ishte teh ( presë) briskut ( shpatës, thikës). b. E kam prejardhjen, vij, rrjedh.Ishte nga ata malit. Ishte nga një shtresë e varfër. c. duhet bëj diçka, kam për bërë diçka; kam prirjen për bërë diçka, kam dëshirë për , e pranoj a e pëlqej. ç. vet. veta III. Duhet, do (me një folje paskajore). Ishte për t’u bërë do bëhej patjetër.
d. Përdoret me folje përcjellore dhe bashku me jep gjendjen ose vijimin e një veprimi. Është duke punuar po punon. Isha duke mësuar po mësoja.

Reklama