Home » Glossary » Folje

Folje

FOLJE <i>f. gjuh.Pjesë e ligjëratës, shënon një veprim a gjendje dhe ndryshon sipas mënyrës, kohës, vetës e numrit. Folje rregullta ( parregullta). Folje veprore (pësore, vetvetore, pavetore). Folje ndihmëse. Folje kalimtare (jokalimtare). Mënyrat (kohët, vetat, trajtat) e foljes. Zgjedhimet e foljeve.
Reklama