Home » Glossary » Duke

Duke

DUKE <i>pj.Pjesëz vihet përpara pjesores për formuar përcjelloren e foljeve. Shkonte duke kënduar. E holloi duke e fërkuar me limë. Duke pasur parasysh se.. .

Reklama